roozbeh sport

WALL PADDING 

حفاظ  وضربه گير اطراف سالن

ایمنی سازی سالنهای ورزشی

صفحه اصلی

تماس با ما

فروشگاه هلیکوپترهای مدل  

بزرگترین فروشگاه ورزشی مجازی

ایمنی دیوار حفاظ دیوار ایمنی دیوار حفاظ دیوار ایمنی دیوار حفاظ دیوار ایمنی دیوار

ایمنی اماکن ورزشی حفاظ اماکن ورزشی  حفاظ سالنهای ورزشی حفاظ و ضربه گير اطراف سالن

ونصب ضربه گیر دیواری در ایران (WALL PADDING)اولین تولید کننده

ضربه گیر از جنس پلیاتیلن یا ریباند به ضخامت 0.8تا 5 سانتیمتر روکش ضربه گیر از جنس واتر ساخت کشور کره یا کانتینری کره ای یا المانی یا ایرانی بنا به سفارش مشتری که ارتفاع ضربه گیر از 0.7تا 6 متر که قابل اجرا می باشد طول زمین از 1متر تا 30متر به صورت یک تیکه قابل نصب می باشد

موارد استفاده: در مدارس , مهد کودکها, دور زمینهای ورزشی , پیست کارتینگ, وغیره

خدمات شرکت روزبه

تلفن و فکس کارخانه :

    02136675587   02136675607    02136675608

تلفن مستقیم :

 02133125237  02126110472    09122373753

 

حفاظ میله والیبال با تائیدی فدراسیون

تجهیر سالنهای ورزشی در کل کشور

تور کشی سقف سالنهای ورزشی

انواع چمن مصنوعی

خط کشی سالنهای ورزشی

محوطه سازی اماکن ورزشی 

ایمنی سازی مدارس

کفپوشهای ورزشی

حفاظ اماکن ورزشی

ایمنی اماکن ورزشی

ایمنی اماکن ورزشی

تولید تشک کشتی

تشکهای ورزشی

ژیمناستیک

توجه : بعضی از  همکاران از عکسها و نمونه های این شرکت سو استفاده کردن

 

حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار

حفاظ اماکن ورزشی ، حفاظ اماکن ورزشی ، حفاظ اماکن ورزشی ، حفاظ اماکن ورزشی ، ایمنی اماکن ورزشی ،  ایمنی اماکن ورزشی ، ایمنی اماکن ورزشی ، ایمنی اماکن ورزشی ،  ایمنی سالنهای ورزش ، ایمنی سالنهای ورزشی ، ایمنی سالنهای ورزشی ، ایمنی سالنهای ورزشی ، ایمنی سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزش ،