roozbeh sport

WALL PADDING   

ایمنی سازی سالنهای ورزشی

صفحه اصلی

تماس با ما

فروشگاه هلیکوپترهای مدل

 

بزرگترین فروشگاه ورزشی مجازی

 

ونصب ضربه گیر دیواری در ایران (WALL PADDING)اولین تولید کننده

طرحهای جدید از حفاظ دیوار سالنهای ورزشی توسط این گروه تولیدی برای اولین بار در ایران  

ضربه گیر از جنس پلیاتیلن یا ریباند به ضخامت 0.8تا 5 سانتیمتر روکش ضربه گیر از جنس واتر ساخت کشور کره یا کانتینری کره ای یا المانی یا ایرانی بنا به سفارش مشتری که ارتفاع ضربه گیر از 0.7تا 6 متر که قابل اجرا می باشد طول زمین از 1متر تا 30متر به صورت یک تیکه قابل نصب می باشد  

موارد استفاده: در مدارس , مهد کودکها, دور زمینهای ورزشی , پیست کارتینگ, وغیره

برای راهنمای بیشتر برروی ان علامت کلیک کنید

+982133675607     +982133675608           roozbeh.co     

+989122373753

yasha@roozbeh-dh.com

 

فاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار ، حفاظ دیوار

حفاظ اماکن ورزشی ، حفاظ اماکن ورزشی ، حفاظ اماکن ورزشی ، حفاظ اماکن ورزشی ، ایمنی اماکن ورزشی ،  ایمنی اماکن ورزشی ، ایمنی اماکن ورزشی ، ایمنی اماکن ورزشی ،  ایمنی سالنهای ورزش ، ایمنی سالنهای ورزشی ، ایمنی سالنهای ورزشی ، ایمنی سالنهای ورزشی ، ایمنی سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزشی ، حفاظ سالنهای ورزش ،

 

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کار

نمونه کارر

نمونه کار

نمونه کار

ایمنی دیوار حفاظ دیوار ایمنی دیوار حفاظ دیوار ایمنی دیوار حفاظ دیوار ایمنی دیوار حفاظ دیوار